ÀREES DE PRÀCTICA I SERVEIS

La qualitat i la excel·lència del nostre treball, juntament amb el alt nivell d’especialització del nostre equip ens permet oferir un servei amb autèntic valor afegit en el conjunt de sectors i serveis als que ens dediquem.

«EUROLEX ANDORRA aposta especialment per les noves tecnologies en la seva pràctica legal garantint, així, una interacció permanent amb el client i una eficiència rellevant en la prestació de serveis.

A més dels sectors tradicionals del dret, destaca particularment el sector de la seguretat, del consell estratègic per a organitzacions i l’assessorament en qüestions tant diverses com sector financer, banca i noves tecnologies. Igualment, a més d’assessorament i realització d’estudis tècnics, s’organitzen, a demanda, formacions, seminaris i col·loquis sobre els camps d’expertesa d’EUROLEX ANDORRA.»

~

SEGURETAT I LIDERATGE

» Consultoria en Seguretat (gestió i estratègies de prevenció)

» Seguretat de la informació

» Gestió de la seguretat

» Dret de la seguretat

» Concepció d’estratègies de ciberseguretat

» Lideratge, management i supervisió d’equips de treball

» Consell estratègic per a organitzacions

» Programes de formació

DRET DE L'EMPRESA - ADVISORY

» Servei de suport a inversors

» Assessoria laboral i mercantil

» Compliment normatiu

» Contractes

» Inversió estrangera

» Dret de marques i de programes informàtics

DRET CIVIL

» Successions

» Família

» Contractes

DRET PENAL ECONÒMIC

» Assessorament i defensa lletrada per a persones físiques i jurídiques

» Prevenció, compliment normatiu i anàlisis de risc penals específics

» Programes de formació per a empreses

» Contenciós

IMMOBILIARI

» Assessorament a clients corporatius i inversors particulars

» Construcció i promoció

» Urbanisme

» Responsabilitat en l’àmbit de la construcció

DISTRIBUCIÓ - COMPETÈNCIA

» Assessorament en retail, distribució comercial i franquícies

» Negociació i redacció de contractes

» Comerç minorista i protecció dels consumidors

» Dret europeu

» Contenciós

NOVES TECNOLOGIES

» Start-ups, innovació, gestió de projecte

» Dret digital – Big Data, IOT, IA, Contractació Tecnològica

» Fintech - crowdfunding, ICOs, Open Banking, blockchain, criptomonedes

» Assessorament en matèria de reglamentació financera i projectes d’implementació de legislació

» Data Mining

» Ciberseguretat

» Protecció de l’immaterial, propietat intel·lectual en entorns cloud i open source

DRET BANCARI I ASSEGURANCES

» Assessorament en contractació bancària i d’assegurances

» Assessorament i preparació de diferents tipologies de contractes per a la prestació de serveis financers

» Assessorament en compliment normatiu i reglamentació bancària i d’assegurances

» Responsabilitat

» Contenciós

DRET PÚBLIC

» Contractes públics

» Dret administratiu sancionador

» Recursos en via administrativa i contenciosa administrativa

FISCALITAT

» Fiscalitat nacional i internacional

» Planificació fiscal

» Persones físiques

» Procediments tributaris

» Contenciós fiscal

DRET LABORAL

» Convenis col·lectius

» Relacions socials

» Contenciós

SANITAT

» Responsabilitat mèdica

» Biotecnologies

» Reglamentació mèdica i farmacèutica

» R&D

» Transaccions en institucions mèdiques i d’atenció sanitària

Gestió i organització de reunions

S’organitzen reunions presencials així com telemàtiques a fi de garantir la major disponibilitat dels professionals del despatx i respondre de forma òptima, propera i ràpida a les necessitats dels nostres clients.

Telèfon

+376 801 420 – Whatsapp disponible

Horaris del despatx

Dilluns a dijous: 9h30 a 17h30.

Divendres: 9h30 a 14h.

 Correu electrònic

eurolex@eurolex.ad