honoraris

EUROLEX, en virtut de la transparència que caracteritza la firma, estableix els seus honoraris sobre la base de criteris preestablerts a fi de garantir la màxima claredat.

Una pregunta formulada freqüentment i que, com és evident, és del màxim interès del client, consisteix en la metodologia per a fixar els honoraris. Si bé una prestació de serveis sigui en l’àmbit de l’assessorament jurídic, el litigi judicial, el consell estratègic o la formació és complexa de valorar econòmicament i ha de ser realitzat a cada cas concret, no és menys cert que convé fixar unes normes precises que orienti el client.

Els honoraris es fixen en base a les Normes Orientadores del Col·legi d’Advocats d’Andorra i es tindran en compte els criteris següents:

 • Temps dedicat a l’afer;
 • Estudi i anàlisi;
 • Naturalesa i complexitat de l’assumpte;
 • Valoració dels interessos;
 • Resultats obtinguts;
 • La situació econòmica del client

Per les prestacions de serveis d’assessorament i formació, es valorarà:

 • Temps d’estudi i preparació;
 • Temps de prestació efectiva (incloent desplaçament si s’escau);
 • Nombre i temps de reunions (incloent trucades telefòniques i gestions efectuades per correu electrònic);
 • Notorietat, títols i antiguitat del professional que presta el servei.

Altres despeses que no són incloses als honoraris i que s’establiran en funció de cada assumpte:

 • Procurador;
 • Taxes judicials;
 • Pèrits;
 • Traductors jurats;
 • Desplaçament i allotjament a l’estranger;
 • Despeses de tota altra naturalesa no incloses en els honoraris

Els honoraris faran l’objecte d’una provisió de fons inicial que iniciarà les gestions encomanades. En funció de la evolució dels afers, s’indicarà al client les despeses sobrevingudes i que seran facturades bé mensualment, bé al finalitzar l’afer segons escaigui.

Les factures d’honoraris detallaran precisament i de forma complerta les prestacions realitzades.

S’aplicarà el corresponent IGI a les factures.

Gestió i organització de reunions

S’organitzen reunions presencials així com telemàtiques a fi de garantir la major disponibilitat dels professionals del despatx i respondre de forma òptima, propera i ràpida a les necessitats dels nostres clients.

Telèfon

+376 801 420 – Whatsapp disponible

Horaris del despatx

Dilluns a dijous: 9h30 a 17h30.

Divendres: 9h30 a 14h.

 Correu electrònic

eurolex@eurolex.ad